DISC gedrag & gedragsstijlen

Ons DISC aanbod

Download en laat je verrassen door ons DISC aanbod.

disc scan workshop elearning

Achtergronden van DISC gedrag

Het DISC model is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston (1893-1947). In zijn boek Emotions of Normal People beschrijft hij zijn observaties.

DISC is een manier om naar het gedrag van mensen te kijken. Het is een model waarin 4 gedragstypen worden beschreven. De letters D, I, S en C staan elk voor een type gedrag. Daarom spreken we ook wel over het DISC-model. Ieder type heeft een eigen kleur. De betekenis van deze kleur uit de kleurenleer komt overeen met de omschrijving van het gedragstype. Zodat je het makkelijk onthoudt. Daarover straks meer. DISC is een hulpmiddel. Er bestaat geen goed of fout gedrag. Je zou hooguit kunnen stellen dat in een bepaalde situatie, het ene of het andere gedrag effectiever is.

Neem als voorbeeld dat het soms slim kan zijn om af te wachten, goed naar de ander te luisteren, dat je de ander écht probeert te begrijpen en daarover nadenkt. Terwijl het in een andere situatie slimmer kan zijn om snel een besluit te nemen, direct tot actie over te gaan, al doende te kijken waar je tegenaan loopt en je gedrag bij te stellen. Het DISC-model is geen kookboek met beproefde recepten. Het kan je wel helpen om met een open blik naar je eigen gedrag en dat van anderen te kijken.

Verschil tussen soorten DISC gedrag

Vier soorten DISC gedrag dus. Dat is wat DISC inhoudt. Het verschil tussen die soorten heeft te maken met twee contrasten in gedrag:

1) De mate waarin mensen extravert óf introvert zijn. Mensen die zich introvert gedragen zijn wat voorzichtiger, gereserveerd, minder hoorbaar en meer beschouwend. Mensen die zich extravert gedragen zijn meer spraakzaam, meer hoorbaar, duidelijk en direct.

2) De mate waarin mensen taakgericht of relatiegericht zijn. Mensen die zich taakgericht gedragen, gebruiken feiten, zijn wat formeler en zakelijker in de omgang. Mensen die zich meer relatiegericht gedragen, richten zich op de gevoelens van mensen, zijn vaak persoonlijk en vriendelijk.

kernkwaliteit valkuil behulpzaam

Beschrijving van de DISC gedragsstijlen

D – Dominantie

De rode D-score staat voor ‘Dominant in verandering‘. D’s zijn bezig met zaken te verbeteren. Ze slimmer, sneller, leuker of aangenamer te maken. Altijd in beweging. Ze zijn daarbij erg doel- en resultaatgericht en laten zich niet makkelijk uit het veld slaan. In hun communicatie zijn de D’s vaak vrij direct en ook wel overtuigend en volhardend.

I – Interactie

De gele I-score staat voor ‘Interactie met de omgeving‘. I’s zijn vaak uitbundig en enthousiast. Ze maken makkelijk contact met anderen. Ook met mensen die ze nog niet kennen. I’s hebben zodoende veel relaties, vrienden en bekenden. De I staat ook voor ‘Innovatie’, out-of-the-box denken. Mensen met een I-score zijn creatief, soms tot het kunstzinnige aan toe.

S- Stabiliteit

De groene S-score staat voor ‘Stabiliteit‘. S-en hangen een stabiele omgeving aan, de status quo. Ze zijn over het algemeen rustig, zachtaardig en beheerst in hun handelen. De S staat ook voor ‘Sociaal’. Ze hebben veel oog voor hun omgeving. Zijn behulpzaam, vriendelijk, gastvrij en delen graag met anderen. Een S heeft vaak een vast vertrouwen in de medemens.

C- Conformiteit

De blauwe C-score staat voor ‘Conformiteit aan orde‘. Men conformeert zich of men houdt zich aan gemaakte afspraken en structuren. Als die orde en structuur er nog niet is, dan zijn C’s vaak bezig die te creëren. C’s hebben een goed gevoel voor detail, de welbekende ‘puntjes op de i’. Daardoor zijn ze vaak goed in hun analyse. Ze zijn rationeel ingesteld.

De typetjes van Jochem Meyer, helpen je om op zoek te gaan naar de verschillen.

Scores in DISC gedrag, van hoog tot laag

D- Dominantie

Hoe hoger de D-score, hoe sterker de neiging de omgeving te beheersen en te controleren. Hoe lager de D-score, hoe meegaander het gedrag is. De hoge D reageert pro-actief op veranderingen en uitdagingen, wil graag winnen, is resultaatgericht, is snel kwaad, maar is het ook snel weer vergeten. We noemen dit gedrag ook wel het Vurige ROOD.

I – Interactie

De hoge I oefent invloed uit op zijn omgeving via verbale overtuigingskracht en non-verbale uitstraling of charme. Hoe hoger de I, hoe groter het vertrouwen in anderen. Hoe lager de I, hoe sceptischer het gedrag. De lage I is meestal stil en houdt er niet van zijn ideeën te verkopen. De hoge I is enthousiast, hartelijk en optimistisch. Dit is het Zonnige GEEL.

S- Stabiliteit

De hoge S houdt ervan volgens vaste gewoontes te werken. Hoe hoger de S, hoe minder flexibel men is bij het omgaan met veranderingen. Hoe lager de S, hoe groter de wil en het vermogen om zich aan te passen aan veranderingen. Het werktempo van de hoge S is gestaag, het tempo van de lage S is hoog, maar onrustig. We noemen dit gedrag het Aardse Groen.

C – Conformiteit

Hoe hoger de C, hoe meer men zich houdt aan vaste regels en procedures. Hoe lager de C, hoe sterker de neiging tot vrij denken en handelen. De hoge C is nauwkeurig, geordend en perfectionistisch. De lage C is creatief en non-conformistisch. De hoge C is voor alles een analist, een ‘feiten-mens’. We noemen dit gedrag ook wel het Neutrale Blauw.

kernkwaliteit valkuil behulpzaam