ONZE BOUWSTENEN

Bedenken, Bouwen én Borgen

TEAMWORKER.NL richt zich op programma’s voor management en medewerkers. Elk programma schrijven wij op maat voor onze opdrachtgevers. Afhankelijk van de doelen worden de meest passende werkvormen en interventies gekozen. We hebben een interventiemap ontwikkeld ter inspiratie. We pretenderen geenszins dat we compleet zijn. Kenmerkend is onze aandacht voor borging. Wij geloven in ontwikkeling, maar vooral in ‘duurzame ontwikkeling’.

Onderstaand zijn enkele voorbeelden weergegeven van eerder ontwikkelde programma’s. Elk programma is gericht op de vooraf afgestemde ontwikkeldoelen en heeft een eigen thema. Het is slechts een greep uit onze mogelijkheden. Tijdens het kennismakingsgesprek staan we graag stil bij de voorbeelden die het meest bij úw situatie passen. Wij werken in- en outdoor. Van Maastricht tot Groningen en van Vlaanderen tot de Achterhoek.

workshop cursus training leiderschap

VOORBEELDEN

De DISC workshop…

Een programma rond gedrag & drijfveren is vaak gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. In dit programmaonderdeel worden alle teamleden bekend met de gedachten achter het DISC gedragsprofiel en het drijfverenprofiel. Naast het persoonlijke profiel wordt vooral stil gestaan bij het teamprofiel. Hoe gaat het team met elkaar om? Hoe kunnen vanuit gedrag en drijfveren bepaalde valkuilen en allergieën worden verklaard? Hiervoor leggen we onder andere de relatie naar de kernkwadranten van Ofman. Ook staan we stil bij de cultuur. Vanuit de drijfveren zoomen we in op het cultuurmodel omtrent ‘competing values’. Onze toolbox volgt vaak omwille van de borging en verdere toepassing.

disc gedrag profiel workshop

De klantcaroussel…

De klantcarrousel of het spiegelgesprek, is een programmaonderdeel gericht op ‘het verplaatsen in de schoenen van de ander’. Er kunnen in- of externe klanten aan het woord komen. Maar er kunnen ook meerdere rondes gedraaid worden, waarbij eerst het ene team aan het woord komt en dan het andere. We gebruiken het ook wel ter spiegeling tussen management en medewerkers. De buitenste ring luistert en observeert, terwijl we met de binnenste ring in gesprek gaan. Elke carrousel wordt voorafgegaan door intakegesprekken met de diverse betrokkenen en een analyse van wat hen werkelijk drijft, energie oplevert of doet leeglopen. Na afloop gaan we aan de slag met concrete ontwikkel- en verbeterplannen. Succes verzekerd!

klantcaroussel

NET EVEN ANDERS…

Op de Kletskruk…

De KLETSKRUK staat voor de ‘ontmoeting’. De dialoog met elkaar. Elke KLETSKRUK wordt op maat ontworpen en samengesteld. Deze teambuildingssessie bestaat uit het beantwoorden van de vragen ‘waar staan we voor?’ en ‘waar gaan we voor?’. Die uitkomsten kunnen worden vertaald in woorden, beelden, schetsen en foto’s… Kortom, het is helemaal aan de creativiteit van de teamleden. Na afloop worden een aantal hoogwaardige krukken gefabriceerd, die als visueel anker dienen voor het voorafgaande of opvolgende traject. Het vaststellen en visualiseren van teamwaarden is 1, het uiteindelijk doorleven ervan is 2. We hebben KLETSKRUKKEN in verschillende programma’s opgenomen.

kletskruk creativiteit training

In de Dakota-tipi…

We kennen ze allemaal: de tipi. Het opbouwen van onze grootste Dakota tipi – met een diameter van 7 meter – vraagt wel om teamwork. Wij zetten onze tipi’s vaak in bij onze outdoor programma’s. Samen bouwen, samen koken en samen eten. En tussendoor staan we volop stil bij teamontwikkeling. Van topteams tot schijnteams. Van teams met een bespreek- tot teams met een aanspreekcultuur. En tot slot van teamleden die wij zien als de ‘stille kracht’ tot teamleden die zichzelf bestempelen als ‘routeplanner’. Na 24 uur in ons tipi kampement weet elk team ervan af! We hebben deze ’tipi experience’ onder andere ingezet als start van een leiderschapsprogramma.

tipi weekend verhuur teambuilding

In de paardenwei…

Het inzetten van paarden bij coaching wordt wereldwijd als methode gehanteerd bij diverse doelgroepen en voor diverse thema’s; van individuele tot teamontwikkeling. Het paarden spiegelt het gedrag van een mens en laat zo zien waar de pijnpunten zitten. Confronterend? Misschien, maar in elk geval zeer waardevol! Paarden die weg rennen, die je negeren, die rollen door het zand… En hoe is dat dan een spiegel voor degene die de aandacht van het paard heeft? Individueel of samen met het team toe te passen. Wij werken met onze eigen paarden op ons terrein in Noord-Limburg. Paardencoaching is nooit een doel op zich. We hebben deze interventie onder andere gebruikt om individuele teamleden extra te ondersteunen.

paardencoaching systemisch werk

Op Land Rover tocht…

Met respect voor de natuur op Land Rover tocht. Hiervoor werken wij samen met offroad-specialisten die beschikken over een eigen trial terrein. Allerlei type heuvels, rijsporen, diep, nat, en vijvers. Er is een trap, een brug en er zijn ingegraven betonnen buizen. Wel eens geprobeerd een Land Rover uit de modder te trekken zonder hulpmiddelen? Daarvoor is teamwork nodig! Dat is de opdracht. En wat te denken van geblindeerd terreinrijden? Terwijl de Land Rover al schuin hangend op zoek is naar grip en gestaag door rijdt. De Land Rover Experience is onder ander gebruikt als start van een programma om de onderlinge samenwerking op een afdeling te verbeteren.

land rover trial