ONZE AANPAK IS GEBASEERD OP HPO EN 10 KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Onze aanpak is gericht op HPO. High Performance teams dus. Ons eerste gesprek behandelt reden, richting, route en resultaat. Wat is de aanleiding? Wat is het doel? Wat is de aanpak? En vooral: hoe borgen we het? Aan de hand hiervan zorgen we voor duurzame team- en organisatieontwikkeling. Vervolgens bespreken we de voornaamste uitdagingen. Daarvoor hanteren we een model dat we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. De basis wordt gevormd door de vijf HPO-fundamenten: Kwaliteit van het management, Openheid en actiegerichtheid, Langetermijngerichtheid, Continue verbetering en vernieuwing en Kwaliteit van de medewerkers.

‘De voordelen van een HPO aanpak: betere houding, betere samenwerking, betere organisatie, betere resultaten en tot slot competitief voordeel.’

We richten programma’s gezamenlijk in, waarbij we volop oog hebben voor de – wat ons betreft – kritische succesfactoren in team- en organisatieontwikkeling. In de loop der jaren zijn we tot de volgende thema’s gekomen: leiderschap, professionaliteit, saamhorigheid, communicatie, succes, efficiëntie, groei, synergie, innovatie en zelfstandigheid. Waar nodig zetten we onze teamscan in waarbij verschillende medewerkers een vragenlijst doorlopen. Onze speciale aandacht gaat uit naar betrokkenheid, vertrouwen en respect binnen de organisatie. Thema’s die lastig te vatten zijn in een rapportcijfer, maar die tegelijkertijd een absolute voorwaarde zijn om de ontwikkeling op de lange termijn vast te houden.

DE 10 FACTOREN VOOR DUURZAME TEAMBUILDING

VAN EEN STERKE SAMENWERKING & COMMUNICATIE NAAR EEN STERKE ORGANISATIE

HPO aanpak blik-opener