WORKSHOP DISC & COMMUNICATIE

Een programma rond gedrag & drijfveren is vaak gericht op het verbeteren van de onderlinge communicatie. In dit programmaonderdeel worden alle teamleden bekend met de gedachten achter het DISC gedragsprofiel en staan we stil bij de drijfveren achter dat gedrag. Naast het persoonlijke profiel wordt vooral stil gestaan bij het teamprofiel. Hoe gaat het team met elkaar om? Hoe kunnen vanuit gedrag en drijfveren bepaalde valkuilen en allergieën worden verklaard? Hiervoor leggen we onder andere de relatie naar de kernkwadranten van Ofman. Ook staan we stil bij de cultuur. Vanuit de drijfveren zoomen we in op het cultuurmodel omtrent ‘competing values’. Onze toolbox volgt vaak omwille van de borging en verdere toepassing.

workshop disc test gedrag

THEMA’S

We richten ons op een korte kennismaking met communicatie- en gedragsstijlen. Daarvoor gebruiken we het DISC model. We zoeken naar herkenning van ons eigen gedrag en dat van anderen. Soms serieus en soms grappig. Voor elk van de 4 gedragsstijlen staan we kort stil bij woordgebruik en lichaamstaal… We staan stil bij de volgende thema’s:

  • De achtergronden van DISC en gedragsstijlen;

  • Onze eigen kleuren en de kleuren van ons team (communicatie- en reactiepatronen);

  • Wat zijn mijn kwaliteiten maar ook mijn valkuilen (effectief communiceren)?

De DISC workshop is enorm leerzaam. Niet alleen voor het team maar ook gewoon voor het dagelijkse leven. Bovendien bij tijd en wijle erg hilarisch om voorbeelden van de verschillende type gedragsstijl te zien.

Evaluatieformulier,

INVESTERING

De investering in een DISC workshop voor 4 tot 15 deelnemers begint vanaf €587,50 exclusief BTW en reiskosten. De duur van de workshop is een dagdeel.

disc test workshop elearning