WERKSESSIE TEAMFACTOREN

Tijdens de werksessie – oftewel een interactieve presentatie tijdens het werkoverleg – gaan we samen met het team op zoek naar het stap-voor-stap ontwikkelen van de kritische succesfactoren. We staan stil bij: professionaliteit, communicatie, efficiëntie, innovatie, leiderschap, saamhorigheid, succes, groei en autonomie. We richten ons daarbij niet alleen op het zichtbare en concrete gedragsniveau (wat): de teamleden doen iets en dat heeft een bepaald effect. We bespreken ook de patronen en mechanismen die eraan ten grondslag liggen. Welke helpende en belemmerende teampatronen horen erbij (hoe)?

workshop teamfactoren zelfstandige teams

THEMA’S

We richten ons natuurlijk op de 10 succesfactoren voor effectieve en zelfstandige teams. Van tevoren hebben alle deelnemers de teamscan ingevuld. Op basis van de antwoorden hebben wij al bekeken wat de hoge en lage succesfactoren zijn en in welke mate die uitzonderlijk zijn. Ook bekijken we hoe die zich verhouden tot de landelijke benchmark. Want inmiddels hebben al meer dan 1.100 respondenten de teamscan ingevuld. We staan stil bij de volgende thema’s:

  • Wat zijn de uitkomsten van de teamscan?

  • In hoeverre is dat herkenbaar en wat is de reden achter hoge en lage scores?

  • Wat gaan we eraan doen, hoe ziet ons actieplan eruit?

Dit is misschien wel het beste werkoverleg ooit! Iedereen heeft zijn zegje gedaan en we hebben samen een actieplan gemaakt. En nu aan de slag. Dank je!

Evaluatieformulier,

INVESTERING

De investering in een werksessie teamfactoren voor 4 tot 15 deelnemers begint vanaf €462,50 exclusief BTW en reiskosten. De duur van een werksessie ofwel interactieve presentatie in een overleg is 1,5 uur.

teamscan succesfactoren factsheet werkoverleg