ONZE CULTUURSCAN: CULTUUR KLEURT HET TEAM

Onze cultuurscan is gebaseerd op het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (kortweg: OCAI) van Kim Cameron en Robert Quinn. Het is een gevalideerde onderzoeksmethode om de organisatiecultuur in kaart te brengen. Aan de ontwikkeling van het OCAI ging een indrukwekkende hoeveelheid onderzoek vooraf. De resultaten geven zicht op vier typen organisatiecultuur. Te weten: de markt-, adhocratie-, familie- en hiërarchiecultuur. Het OCAI is inmiddels bij ruim 10.000 bedrijven toegepast.

In de cultuurscan verdeelt u telkens 100 punten over een aantal stellingen. U ziet 6 stellingengroepen, bestaande uit telkens 4 stellingen. U begint met het beoordelen van de HUIDIGE cultuur. Daarna doet u hetzelfde voor de GEWENSTE cultuur. Om het makkelijk te maken, worden de punten automatisch bij elkaar opgeteld. Aan beide kanten dient u 100 punten te verdelen. Indien u helemaal klaar bent, klikt u op VERSTUREN. U ontvangt daarna de resultaten op het mailadres dat u heeft opgegeven.

Uw uitgangspunt voor het beantwoorden van de vragen is: ‘Hoe beoordeelt u de huidige cultuur?’ en daarna ‘Welke ontwikkeling wenst u van de cultuur?’.

Afhankelijk van uw eigen antwoorden zou een frame er als onderstaand uit kunnen zien. Om uw antwoorden goed te kunnen interpreteren, is het handig onder elke stellingengroep kort te omschrijven, wat in uw ogen de gewenste richting is van de organisatie.

OCAI Cultuurscan voorbeeld