TEAMBUILDING ‘DE KLANTCAROUSSEL’

In gesprek aan de keukentafel…

De klantcarrousel of het spiegelgesprek, is een programmaonderdeel gericht op ‘het verplaatsen in de schoenen van de ander’. Er kunnen in- of externe klanten aan het woord komen. Maar er kunnen ook meerdere rondes gedraaid worden, waarbij eerst het ene team aan het woord komt en dan het andere. We gebruiken het ook wel ter spiegeling tussen management en medewerkers. De buitenste ring luistert en observeert, terwijl we met de binnenste ring in gesprek gaan. Elke carrousel wordt voorafgegaan door intakegesprekken met de diverse betrokkenen en een analyse van wat hen werkelijk drijft, energie oplevert of doet leeglopen. Na afloop gaan we aan de slag met concrete ontwikkel- en verbeterplannen. Succes verzekerd!

klantcaroussel