ONZE SUCCESFACTOREN: OP NAAR DUURZAME TEAMONTWIKELING

Wij geloven in ‘high performance’ organisaties. Of eigenlijk nog specifieker in termen van HPO: in de noodzaak tot het investeren in de kwaliteit van het management, in openheid en actiegerichtheid, in lange-termijn-gerichtheid, in de focus op continue verbetering en vernieuwing EN in de noodzaak tot het investeren in de kwaliteit van de medewerkers. En dan met name in het licht van zelfstandigheid. Want zelfstandige teams voelen zich eigenaar en ver-antwoord-elijk. Ze gaan zelf op zoek naar antwoorden. Gevraagd, maar meer nog, ongevraagd. In het kader van ‘duurzame ontwikkeling’ werken we met 3 verschillende scans die zicht geven op de huidige stand van zaken.

Het gebruik van de scans staat iedereen vrij. De resultaten worden doorgestuurd naar het ingevulde mailadres. Let wel, de werkelijke waarde is niet de uiteindelijke score, maar de teamdialoog. Daarin ondersteunen we graag. Over hoe wij werken… MEER INFORMATIE

De TEAMSCAN

De Teamscan toetst op de kritische succesfactoren voor een effectief en zelfstandig team. In willekeurige volgorde komen de volgende thema’s aan bod: professionaliteit, saamhorigheid, vertrouwen, leiderschap, innovatie, groei, efficiëntie, communicatie, autonomie en succes. Op basis van de uitkomsten zijn we in staat om aan te geven waar de voornaamste kwaliteiten, maar ook waar de uitdagingen zitten. Bovendien kunnen we ook aangeven waar het ‘vliegwiel’ voor de ontwikkeling zit. Waar zou het team met voorrang moeten beginnen qua ontwikkeling?

Verder naar de teamscan

grafiek hpo teamscan test zelfstandige teams

De CULTUURSCAN

Onze Cultuurscan is gebaseerd op het ‘Organizational Culture Assessment Instrument’ (kortweg: OCAI) van Cameron en Quinn. Het is een gerespecteerde methode om de organisatiecultuur in kaart te brengen. Aan de ontwikkeling ging een indrukwekkende hoeveelheid onderzoek vooraf. De resultaten geven zicht op vier cultuurtypes: de markt-, adhocratie-, familie- en hiërarchiecultuur. Het OCAI is bij ruim 10.000 bedrijven toegepast. We kijken naar de zogenaamde dominante cultuur, de verschillen tussen huidig en gewenst én de verhouding tussen de 6 thema’s waarover je een oordeel hebt gegeven.

Verder naar de cultuurscan

grafiek ocai cultuur scan test

De DISC QUICK-SCAN

De DISC Quick-scan meet het gedrag van teamleden. Het is de welbekende DISC test met de 4 kleuren. Rood voor ‘Dominantie’, geel voor ‘Invloed’, groen voor ‘Stabiliteit’ en blauw voor ‘Conformiteit’. De quick-scan geeft een score op basis van 6 categorieën van zeer laag tot zeer hoog. Deze quick-scan geeft daarmee een beeld van de teamkwaliteiten, de onderlinge verhoudingen en de mogelijkheden om van elkaar te leren. Op basis van 22 jaar ervaring met DISC analyses halen we het maximale uit elk team. Van het verbeteren van de samenwerking tot het selecteren van nieuwe teamleden.

Verder naar de DISC Quick-scan

grafiek disc scan test