Dubbele kernkwadranten

Uitleg over de dubbele kernkwadranten

Het Dubbelkwadrant

Kernkwadranten lenen zich bij uitstek voor zelfonderzoek. Daarnaast kunnen ze ook heel goed door een manager gebruikt worden om samenwerkingsgesprekken met medewerkers voor te bereiden.

De confrontatie aangaan met iemand voor wie je allergisch bent, kan op twee manieren productief worden. Je realiseren dat de allergie weleens op je eigen uitdaging betrekking kan hebben, maakt je milder en verdraagzamer en vergroot je zelfkennis. Bovendien kun je door de allergie van jezelf (en de valkuil van de ander) diens kernkwaliteit op het spoor komen. Dit kan gedaan worden middels een dubbel kernkwadrant.

Stel een manager irriteert zich mateloos aan iemand die hij passief vindt. Juist omdat hij daar zo allergisch voor is, besluit hij om eerst naar zichzelf te kijken en om te onderzoeken wat dit over hem zegt. Uitgaande van zijn allergie maakt hij een kernkwadrant van zichzelf, bijvoorbeeld het volgende:

kernkwaliteit valkuil behulpzaam

Als hij zichzelf hierin duidelijk herkent en tot de conclusie komt dat het meer over hem zegt dan over de ander, zou die bewustwording er toe kunnen leiden dat hij zich minder gaat ergeren aan de betreffende persoon. Hij heeft die gebeurtenis gebruikt om zichzelf beter te leren kennen.

Het kan echter ook zijn dat hij tot de conclusie komt dat het weliswaar iets over hem zegt, maar dat hij tevens de ander wil aanspreken. In dat geval maakt hij een tweede kernkwadrant waarbij hij aanneemt dat wat hij wil aanspreken de valkuil van die persoon is. Dit kwadrant kan natuurlijk het omgeklapte kwadrant van hemzelf zijn. Dan zou zijn uitdaging de kernkwaliteit van de ander zijn. Dat hoeft echter niet, omdat uit één kwaliteit meerdere kwadranten gemaakt kunnen worden. Wel zullen het veelal nuanceverschillen zijn, maar die zijn net zo belangrijk.

Het is niet zo, dat er een soort ultiem woordenboek bestaat van kernkwadranten. Telkens zal per persoon gezocht moeten worden naar de precieze verwoording die bij die persoon past. Het moet ‘klikken’ en dat betekent in de praktijk dat het soms een hele klus is om de juiste verwoording te vinden.

Stel dat hij – de betreffende persoon inschattende – tot het onderstaande kwadrant komt, dan ontstaat er een Dubbelkwadrant.

kernkwaliteit valkuil behulpzaam

In dit dubbelkwadrant wordt het duidelijk dat wanneer de manager het contact met zichzelf verliest hij een redelijk risico loopt om tijdens het gesprek ‘ongeduldig’ te worden en te gaan drammen. Dit wordt door de ander geïnterpreteerd als opdringerigheid (= zijn allergie) waardoor diens valkuil geactiveerd wordt en er een grote kans bestaat dat het gesprek nergens toe leidt en het alleen maar erger wordt.

kernkwaliteit valkuil behulpzaam

Ook hier wordt weer duidelijk dat de manier om een ander te (helpen) veranderen bij jezelf begint. De beste manier voor deze manager om zijn medewerker te helpen, is door in hemzelf daadkracht en geduld bij elkaar te brengen.

Een kernkwadrant met een medewerker uitwerken, laat de betreffende persoon ‘heel’. Hij wordt niet alleen aangesproken op wat er mis is, hij krijgt ook te horen wat er goed is en hoe hij zich verder kan ontwikkelen. Hij krijgt een richting (uitdaging) mee om aan te gaan werken. Het maakt nogal wat uit of de medewerker te horen krijgt, dat hij wat minder passief moet zijn, of dat hij voorgaand kwadrant uitgelegd krijgt.

Het is verrassend te merken hoe gemakkelijk het is om mensen aan te spreken op hun vervormingen wanneer het gehele plaatje wordt meegenomen.

Kernkwaliteiten bij stress

In een kernkwadrant wordt ook zichtbaar hoe een persoon geneigd is om op stress of onder druk te reageren. In eerste instantie zal de druk of spanning ertoe leiden dat hij vaker teveel van het goede naar buiten zal brengen, met ander woorden in zijn valkuil zal schieten. Wordt de druk nog groter dan zal hij in extreme gevallen de neiging hebben om (plotseling) in zijn allergie te schieten en deze uit te gaan leven.

kernkwaliteit valkuil behulpzaam

Dat zijn van die momenten waarop de omgeving iemand niet meer herkent. Het gedrag dat hij of zij dan vertoont, is voor de omgeving zo ongewoon dat er onbegrip ontstaat. Iemand die ‘normaal’ gesproken juist heel moedig is, een grote besluitvaardigheid heeft en door de omgeving als energiek ervaren wordt, zal in eerste instantie iets te moedig worden en vervolgens onder hoge stress zich aarzelend en besluiteloos gaan gedragen.

Wanneer dit soort verschijnselen zich voordoen is het tijd voor een ‘time-out’, anders ligt een crisis in het verschiet.

Het totale kernkwadrant van ‘ik’ en ‘de ander’

Hieronder tref je een overzicht aan van de dubbele kwadranten. En dan met name hoe die zich verhouden tussen ‘ik’ en ‘de ander’.

kernkwaliteit valkuil behulpzaam