DISC Gedragsprofiel

De DISC theorie werd in 1928 omschreven door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston in zijn werk ‘The emotions of normal people’. Hij zet hierin het gedrag van mensen af langs twee assen: de as ‘passief & actief reagerend’ en de as ’tegengestelde & goedgezinde omgeving’. Vervolgens ontwikkelde hij een vier kwadrantenconcept, DISC:

Dominantieomgang met problemen en uitdagingen
Interactieomgang met mensen en emoties
Stabiliteitreactie op verandering en tempowisselingen
Conformiteitreactie op regels, procedures en protocollen

Het DISC gedragsprofiel is gebaseerd op bovenstaande theorieën. Het DISC model is geen oordelend model. Een hoge score op een bepaalde gedragsstijl is niet beter dan een lage score. Het is bedoeld als een manier om gedrag objectief te observeren en te beschrijven. Het gaat bovendien over het ‘hoe’ wij ons gedragen en niet over het ‘waarom’.

Wij zijn als TEAMWORKER.NL gecertificeerd voor het gebruik van de volledige en gevalideerde gedragsanalyses. U ontvangt een zeer uitgebreid rapport waarin uw gedragsstijl beschreven is. Verder treft u onderdelen aan als  ‘waarde voor het team’, ’tips voor een betere effectiviteit en motivatie’, ‘uw ideale werkomgeving’, ‘uw persoonlijke leer- en ontwikkelstijl’ en ‘persoonlijke aandachtspunten’.

Het leidt geen twijfel dat het werken met een teamprofiel bovenop de individuele DISC gedragsprofielen, bijdraagt aan beter teamwork. Indien u een voorbeeldrapportage wilt ontvangen of al gelijk een gedragsanalyse wilt bestellen, neemt u dan contact met ons op via info@teamworker.nl. Ter kennismaking kunt u ook gebruik maken van de DISC quick-scan.