8 BASIS SOFT CONTROLS

We gebruiken de invalshoeken van Frank van Egeraat rondom ‘controls’. De cultuur in een organisatie wordt beïnvloed door zowel hard als soft controls:

  • Hard controls zijn die maatregelen die een organisatie treft om het gewenste gedrag direct of indirect ‘af te dwingen’ en ongewenst gedrag te beperken of te voorkomen. Te denken valt aan procedures, functiescheidingen en beveiligingsmaatregelen in ICT systemen. De hard controls in een organisatie zijn meestal goed waarneembaar en toetsbaar.
  • Soft controls zijn de maatregelen waarmee de organisatie de motivatie, loyaliteit, integriteit en normen en waarden van medewerkers beïnvloedt. De soft controls daarentegen zijn vaak minder goed waarneembaar, maar daarmee niet minder belangrijk. Ze stimuleren het gewenste gedrag bij medewerkers. Soft controls worden daarom ook wel behavioural controls genoemd.

In de literatuur worden veelal acht basis soft controls onderscheiden: helderheid, voorbeeldgedrag, betrokkenheid, uitvoerbaarheid, transparantie, bespreekbaarheid, aanspreekbaarheid, handhaving.

We vragen je eerst jouw omschrijving te noteren voor elk van de 8 soft controls. Vervolgens – op het tweede tabblad – vragen we jou om ze op volgorde te zetten van best tot minst scorend binnen jouw organisatie. Het allerbelangrijkst is jouw toelichting. Hoe ben je tot die volgorde gekomen? Is die bijvoorbeeld gebaseerd op recente ervaringen, of heb je de missie, visie en kernwaarden van de organisatie er langs gelegd, etc. Jouw toelichting dient als input voor de workshop rondom de  soft controls. Je kunt de rangschikking van de antwoorden blijven aanpassen totdat je tevreden bent. Vergeet niet op het laatste tabblad je gegevens achter te laten en jouw antwoorden ook echt in te sturen. Succes!

De vragenlijst heeft ongeveer 30 seconden nodig om te laden. Als je problemen ondervindt, stuur ons dan een bericht via info@teamworker.nl of neem even telefonisch contact op: 077-7703311.